ثبت نام اینترنتی


تعیین وضعیت تحصیل
  دانش آموز جدیدالورود هستم
  دانش آموز مدرسه هستم
پایه ظرفیت کل ظرفیت باقی مانده
اول 32 31
دوم 42 24
سوم 36 24
چهارم 28 9
پیگیری ثبت نام


  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش