ثبت نام


  • ثبت مشخصات
  • بررسی اولیه
  • مصاحبه حضوری
  • نتیجه نهایی
پایه تحصیلی
مشخصات دانش آموز
تاریخ تولد
مشخصات پدر
تاریخ تولد
مشخصات مادر
تاریخ تولد
مشخصات تکمیلی
 
captcha


  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش