اخبار

اخبار

اولیای گرامیsmiley

رعایت کلیه نکات زیر برای هرچه بهتر برگزاری ارزشیابی دانش آموزان الزامیست.

1_حضور به موقع سر ساعت اعلام شده (در صورتی که ساعت حضور خود را فرامش کرده اید به شماره واتس آپ مدرسه 09114352245 پیام دهید)

2_ارزشیابی به صورت حضوری و با تعداد محدود در هر گروه انجام میگردد و حضور برای تمکامی دانش آموزان الزامیست

3_آوردن کلیه کتاب ها،دفترچه های معانی و متضاد لغات،دفاتر مشق،علوم،اجتماعی و کار های نقاشی و کاربرگ ها و ... الزامیست زیرا مورد ارزشیابی قرار می گیرد.

از شما عزیزان که در برقراری نظم برنامه با ما نهایت همکاری را می کنید پیشاپیش متشکریم.smiley

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش