پیشخوان

پیشخوان

اساسا مسائل ریاضی اعم از جمع و تفریق و ضرب و تقسیم ذهنی با استفاده از مغز را محاسبات ذهنی گویند . تحقیقات نشان داده است که افراد به طور متوسط برای محاسبات ریاضی از نیمکره ی چپ استفاده می کنند.مطالعات در زمینه ی آموزشی محاسبات ریاضی با چرتکه ثابت کرده که با تجسم تصویری از چرتکه در مغز کاربران چرتکه می توانند به تعادلی ازدو نیمکره و در نتیجه عملکرد بهتر در انجام محاسبات ریاضی دست پیدا کنند

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش