پیشخوان

پیشخوان

رباتیک علم نیست بلکه مهندسی است  ،  برای عالم بودن فقط به یک نوع استعداد یا هوش نیاز است اما هوش متفاوتی نیاز دارید تا چیزی که نبوده است را خلق کنید. اهداف مهرتی رباتیک در دانش پژوه: ایجاد مهارت خود ارزیابی – افزایش اعتماد دانش پژوهان به مهارت های خود – افزایش تمرکز آمادگی برای واکنش سریع – افزایش توانایی درک فضایی دقیق تر

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش