پیشخوان

پیشخوان

آموزش کودکان در سال های اولیه زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است.عادت طرز تفکر ، عقاید و تمایلاتی که فرد در ایام کودکی کسب می کند  ،  اساس موفقیت یا شکست او در دوره ای بعدی زندگی را تشکیل می دهد. با هدف ارتقای سطح سلامت و بهداشت روان و ایجاد رفتارها و تعامل های سالم است.توانایی نه گفتن در جهت پیشگیری از مشکلات. برنامه آموزش مهارت زندگیدر واقع مبطنی بر نظریه ی یادگیری است.برای شکل گیری رفتارهای سالم اجتماعیآمادگی رفتاری باید وجود داشته باشد.شیوه مناسب و موثر به تناسب موضوع مانند تشکیل گروه های کوچک  ، بارش ذهنی  ، ایفای نقش بحث و مناظره.

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش