پیشخوان

پیشخوان

امروزه یادگیری زبان یک ضرورت انکار ناپذیز است  ، کلیه ارتباط با دنیای امروز داشتن زبان انگلیسی است.با توجه به اهمیت یادگیری زبان انگلیسی برای دانش آموزان با برنامه ریزی مهارت های پایه ای انگلیسی رادر آن ها تقویت کرده و با ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموز  ،  ترس از یادگیری زبان دوم را با ساختن محیطی شاد و استفده از منابعی که آن ها را جذب کند از بین می برد.

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش