پیشخوان

پیشخوان

امروزه استفاده از تجارب و تحقیقات ملل دیگر برای پیشرفت اهداف ملی ، از ایده های انکار نشدنی است.در حال حاظر در بیشتر نقاط جهان از بازی (ورزش)شطرنج برای پیشبرد اهداف ورزشی و آ»وزشی ئمدارس شطرنج استفاده می شود.بنا بر این آموزش شطرنج ضرئرت بیشتری پیدا می کند.فعالیت ذهنی پیچیدهاست.که نیاز به تعقل ، تمرکز و قدرت تصمیم گیری بالا دارد.در این ورزش سلول های خاکستری مغز به کار گرفته می شود.تا حرکات حریف برای حمله پیش بینی شوند. ابزاری برای پرورش ذهن و تقویت توانایی های ذهنی است.بهترین ابزار برای آماده کردن کودکان برای مواجهه با دنیای کنونی است

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش