پیشخوان

پیشخوان

هوافضا به نوان دانش نو و جذاب که بیشتر علوم جدید و قدیم جهت اعتلا و پیشرفت خود از آن استفاده می کنند از جمله دانش هایی است که طی تاریخ کم ولی بسیار پر بار خود را اثبات کرده که می تواند انسان را به آرزو های بلندش در رسیدن به بی نهایت علوم مادی همراهی کند. همین شگفتی هیجان انگیز و ارتباط تنگاتنگ آن با دانش هی قضایی و نجوم ما را بر آن داشت تا کارگوه هوافضا را در محیطی با نشاط و فعال تشکیل دهیم

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش