پیشخوان

پیشخوان

باید بدانید که یادگیری موسیقی در تنظیم مجدد مغز و تقویت آن نقش دارد ، جالب آن که این تاثیر مانگار است. اصل تاثیر گذلری موسیقی غیر قابل انکار است یعنی ارتباط میان نیمکره خلاق سمت راست و نیمکره تحلیل سمت چپ در آن قوی تر است.این مسئله مزیت های زیادی داردمثل سریع تر شدن برقراری ارتباط در مغز و خلاقانه تر شدن مهارت های حل مسئله. هر چه تمرین ساز زدن بیشتر و سن یادگیری آن کمتر باشد افراد از مزایای بیشتری برخوردار می شوند

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش