اخبار

اخبار

آرزوی موفقیت های روزافزون و آینده روشن را برای تمامی دانش آموزان دارم.

                                 < روز دانش آموز گرامی باد > 

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش