اخبار

اخبار

با سلام

اولیا محترم پایه دوم:

برای دریافت کاربرگ های تکلیف شنبه تا پنج شنبه لطفا فردا، شنبه 99/9/29 به مدرسه مراجعه فرمایید.

مبتکر الف 9:00 الی 10:00 

مبتکر ب 11:00 الی 12:00

مبتکر ج 13:00 الی 14:00

و لطفا هنگام دریافت کاربرگ های تکلیف ، ارزشیابی ها را به مدرسه تحویل دهید.

با تشکر از همکاری شما

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش