اخبار

اخبار

با سلام 

لطفا برای دریافت ارزشیابی ماه آذر چهارشنبه 99/9/26

پایه چهارم:

کلاس دانشمند الف 12:00 الی 13:00

کلاس دانشمند ب 13:00 الی 14:00

به مدرسه مراجعه نمایید.

 

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش