اخبار

اخبار

با سلام 

لطفا برای دریافت ارزشیابی ماه آذر چهارشنبه 99/9/26

پایه سوم:

کلاس مخترع الف 9:00 الی 10:00

کلاس مخترع ب 10:00 الی 11:00

کلاس مخترع ج 11:00 الی 12:00

به مدرسه مراجعه نمایید.

چنانچه برای شما عزیزان مقدور است :

امروز سه شنبه 99/9/25 تا ساعت 14:30 نیز می توانید برای دریافت ارزشیابی به مدرسه مراجعه کنید.. 

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش