اخبار

اخبار

با سلام

برای دریافت کاربرگ های ارزشیابی ماه آذر دوشنبه مورخ 99/9/24 به مدرسه مراجعه فرمایید.

کلاس دوم:

کلاس مبتکر الف 8:00 الی 9:00

کلاس مبتکر ب 11:00 الی 12:00

کلاس مبتکر ج 13:30 الی 14:30

 

با تشکر از همکاری شما

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش