اخبار

اخبار

اطلاعیه:

آن دسته از عزیزانی که فیلم های آموزشی در طول هفته ندیده اند،مجددا در روز های پنج شنبه و جمعه در سایت گذاشته شده و دانش آموزان می توانند فیلم هارو مشاهده کنند.

ندیدن فیلم ها غیبت غیرموجه در نظر گرفته می شود.

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش