اخبار

اخبار

جلسه اولیا و مربیان پایه ی چهارم به شرح زیر می باشد:

روز چهارشنبه مورخ 99/7/30

کلاس دانشمند الف

ساعت 14:45 تا 15:15

 

روز چهارشنبه مورخ 99/8/7

کلاس دانشمند ب

ساعت 14:45 تا 15:15

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش