ضدعفونی کلاس ها در ایام کرونا

ضدعفونی کلاس ها در ایام کرونا

ضدعفونی کلاس ها جهت آماده سازی،برگزاری کلاس برای دانش آموزان مهراندیش

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش