پیشخوان

پیشخوان

حقیقتی که خود باعث بالا رفتن اطلاعات عمومی و علمی است. اهداف اصلی لگو : افزایش مهارت های دست ورزی – یادگیری مفاهیم پایه ریاضی و فیزیک – افزایش قدرت توجه به محیط اطراف – و الگو برداری از محیط پیرامون زندگی

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش