پیشخوان

پیشخوان

ضرورت آموزش فلسفه برای کودکان همان طور که خواندن ، نوشتن ، حساب کردن را در دوره ابتدایی به کودکان آموزش می دهیم باید الفبای تفکر را هم از همین دوره به بچه ها آموزش دهیم که در صورت اجرای آن توانایی هایی برای کودکان به ارمغان می آورد که نه تنها در پیشرفت تحصیل او بلکه در کل جریان زندگی اجتماعی اش تاثیر گذلر خواهد بود. ایجاد خد باوری و بالا بردن اعتماد به نفس کودک – علاقه مندی به درس و معلم – بروز استعداد های پنهان و شکوفایی قدرت مقابله با مشکلات قدرت و پرورش خلاقیت – کشف کمبود های معنوی عادت به تفکر فردی و گروهی و ...

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش