پنل متفکر ج

پنل متفکر ج

 

 

❤کلاس اوّل پراز عشقی است که هیچ کجا نمی توان آن را پیدا کرد! برای معلّمی باید عاشق باشید.وقتی معلّم پایه اول ابتدایی شدم،معصومیت و صداقت بچّه هاچنان مرا شاداب کرد ،که هرگز این پایه را رها نخواهم کرد.بچّه های سال اوّل هیچ چیز نمی دانند ودرعین حال گویی همه چیز می دانند،آن هابا پاکی کودکانه شان به من درس زندگی می دهند.❤

❣دلنوشته

منوی کلاس متفکر ج

  info@mehrandishedu.ir

  01333726465 - 01333738009

  گیلان - رشت - بلوار دیلمان - خیابان شیرخانی - دبستان مهراندیش